ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"completed within" — Słownik kolokacji angielskich

completed within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończony wewnątrz
  1. complete czasownik + within przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Students can complete the program within 16 to 21 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo