eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. completed until = skończony do czasu gdy completed until
3. complete by = kończyć przez complete by
11. complete at = kończyć przy complete at
13. completed on = skończony na completed on
20. complete to = kończyć aby complete to
24. completed since = skończony od tej pory completed since
25. complete against = kończyć przeciwko complete against
27. complete that = skończ to complete that
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.