Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(2) construct, enable
Kolokacji: 2
1. fail to complete = nie potraf kończyć fail to complete
2. manage to complete = daj sobie radę z kończeniem manage to complete
3. try to complete = spróbuj kończyć try to complete
4. help complete = pomoc kompletny help complete
5. used to complete = użyty by kończyć used to complete
6. wait to complete = poczekaj by kończyć wait to complete
7. attempt to complete = próba kończenia attempt to complete
(5) hope, plan, schedule
Kolokacji: 3
(6) allow, estimate
Kolokacji: 2
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.