"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) fully, barely, sufficiently
Kolokacji: 3
(4) finally, eventually
Kolokacji: 2
(6) early, late, duly
Kolokacji: 3
(7) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) essentially, virtually
Kolokacji: 2
(10) originally, initially
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.