Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) fully, barely, sufficiently
Kolokacji: 3
2. once completed = kiedyś skończyć once completed
3. completed later = skończony później completed later
4. largely completed = w dużej mierze skończyć largely completed
  • York College is largely completed at a cost of about $170 million.
  • Construction began in May and is to be largely completed by the end of the year.
  • These were largely completed, along with a housing area, by early 1943.
  • The project had been largely completed as of that date.
  • The temple was completed largely by members of the church.
  • The economic focus is possible because of confidence that the single market will be largely completed by 1992.
  • Construction work began for the right block in 2007 and were largely completed by June 2008.
  • The first phase of 500 homes has now been largely completed.
  • Planners expect the park to be largely completed within a year.
  • Construction probably started sometime in 122 and was largely completed within six years.
7. completed sometime = skończony kiedyś completed sometime
10. safely completed = bezpiecznie skończyć safely completed
11. effectively complete = skutecznie kompletny effectively complete
12. completed electronically = skończony elektronicznie completed electronically
13. simultaneously complete = jednocześnie kompletny simultaneously complete
14. halfway completed = w połowie drogi skończyć halfway completed
15. practically completed = praktycznie skończyć practically completed
16. automatically complete = automatycznie kompletny automatically complete
17. structurally completed = pod względem struktury skończony structurally completed
(4) finally, eventually
Kolokacji: 2
(6) early, late, duly
Kolokacji: 3
(7) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) essentially, virtually
Kolokacji: 2
(10) originally, initially
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.