Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"want to complete" — Słownik kolokacji angielskich

want to complete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej kończyć
  1. want czasownik + complete czasownik
    Zwykła kolokacja

    The team can choose which one it wants to complete.

powered by  eTutor logo