Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"need to complete" — Słownik kolokacji angielskich

need to complete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj kończyć
  1. need czasownik + complete czasownik
    Zwykła kolokacja

    You only need to complete one return at the end of each year.

powered by  eTutor logo