Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"ask to complete" — Słownik kolokacji angielskich

ask to complete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poproś by kończyć
  1. ask czasownik + complete czasownik
    Zwykła kolokacja

    So if I could ask you just to complete that.

powered by  eTutor logo