"largely complete" — Słownik kolokacji angielskich

largely complete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie kompletny
 1. largely przysłówek + complete przymiotnik
  Bardzo luźna kolokacja

  By August 1979 the running order was largely complete.

  Podobne kolokacje:
 2. complete czasownik + largely przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  York College is largely completed at a cost of about $170 million.