"most complete" — Słownik kolokacji angielskich

most complete kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej kompletny
  1. most przysłówek + complete przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    That is the most complete list of the Iraqi population.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo