Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"simultaneously complete" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednocześnie kompletny
  1. complete czasownik + simultaneously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Under pressure to complete both albums simultaneously, Åkerfeldt said the recording process was "the toughest test of our history".

powered by  eTutor logo