Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete college" — Słownik kolokacji angielskich

complete college kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletny college
  1. complete czasownik + college rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I think he could complete college, based on his work in high school.

powered by  eTutor logo