BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"attend college" — Słownik kolokacji angielskich

attend college kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź do college'u
  1. attend czasownik + college rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was the first member of his family to attend college.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo