BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
(2) schooling, school, gymnasium
Kolokacji: 3
(5) study, report, survey
Kolokacji: 3
(11) PhD, doctorate, Ph.D.
Kolokacji: 3
(15) review, inspection, check
Kolokacji: 3
(18) repair, renovation, reform
Kolokacji: 3
(19) thesis, dissertation, memoir
Kolokacji: 3
(21) negotiation, talk
Kolokacji: 2
(22) sweep, orbit
Kolokacji: 2
(23) transaction, sale, deal, trade
Kolokacji: 4
(24) Master, conquest
Kolokacji: 2
(27) series, turn, number, episode
Kolokacji: 4
(30) withdrawal, graduation
Kolokacji: 2
(32) requirement, duty, obligation
Kolokacji: 3
(34) MA, MBA
Kolokacji: 2
(35) play, hat-trick, Doctor
Kolokacji: 3
(36) BA, Sc
Kolokacji: 2
(38) trick, innings
Kolokacji: 2
(39) fellowship, stranger
Kolokacji: 2
(40) flight, formation
Kolokacji: 2
(41) hole, half
Kolokacji: 2
(42) recovery, transformation
Kolokacji: 2
(45) rehab
Kolokacji: 1
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.