Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"completed posthumously" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończony pośmiertnie
  1. complete czasownik + posthumously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The 4,000-word essay, completed and published posthumously, brooks no dissent.

powered by  eTutor logo