"complete objectives" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletne cele
  1. complete czasownik + objective rzeczownik
    Silna kolokacja

    Players are also tasked with completing objectives in each level.

powered by  eTutor logo