BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"objective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

objective rzeczownik

rzeczownik + objective
Kolokacji: 24
policy objective • mission objective • business objective • research objective • development objective • ...
objective + czasownik
Kolokacji: 8
objective includes • objective remains • objective relating • objective appears • objective requires • ...
czasownik + objective
Kolokacji: 38
achieve one's objectives • meet one's objectives • accomplish one's objective • reach one's objective • pursue objectives • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • Players are also tasked with completing objectives in each level.
  • Players may gain experience by playing through various game modes and completing objectives.
  • In each level, the player must complete certain objectives and then exit the stage.
  • To advance further into the game, the player must complete several objectives.
  • The defense needs to keep the offense from completing objectives until time runs out.
  • The game is also open-ended, giving the player multiple ways to complete objectives.
  • Many portions of the game are given a time limit within which you must complete several objectives.
  • Groups of players, large or small, are often required to complete objectives.
  • The players gain experience points when killing enemies and completing certain objectives.
  • A new type of level, where Sam has 25 minutes to complete multiple objectives.
7. set objectives = stawiać cele, wyznaczać cele set objectives
przymiotnik + objective
Kolokacji: 104
main objective • primary objective • strategic objective • major objective • key objective • political objective • ultimate objective • ...
przyimek + objective
Kolokacji: 14
of one's objectives • to one's objective • in one's objective • on objectives • for objectives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.