"complete one's plans" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: complete plans
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś plany
  1. complete czasownik + plan rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So, how far will he go to complete his plans?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo