Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"completed about" — Słownik kolokacji angielskich

completed about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończony około
  1. complete czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    It will take 10 years to complete and cost about $95 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo