"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

complete przymiotnik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 685
complete archive • complete list • complete control • complete game • complete set • complete works • complete lack • ...
czasownik + complete
Kolokacji: 8
come complete • consider complete • feel complete • deem complete • make complete • ...
przysłówek + complete
Kolokacji: 13
most complete • virtually complete • fairly complete • reasonably complete • substantially complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 12
complete without • complete with • complete by • complete in • complete to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.