Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's preparations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś przygotowania
  1. complete czasownik + preparation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We will soon complete our preparations and wait for you.

powered by  eTutor logo