ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete one's run" — Słownik kolokacji angielskich

complete one's run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś bieg
  1. complete czasownik + run rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Because of this schedule, it needs just one rake to complete its entire run.

powered by  eTutor logo