BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete an internship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ staż
  1. complete czasownik + internship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Students are required to complete a 12-week internship during the summer between first and second years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo