Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete the album" — Słownik kolokacji angielskich

complete the album kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ album
  1. complete czasownik + album rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During the year it took to complete the album, quite a bit happened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo