MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete a pass" — Słownik kolokacji angielskich

complete a pass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończ przepustkę
  1. complete czasownik + pass rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But last year he didn't complete a pass of more than 36 yards.

powered by  eTutor logo