Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"score on a pass" — Słownik kolokacji angielskich

score on a pass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik podczas przepustki
  1. score czasownik + pass rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That was what Reich did, and the Lions scored on a 24-yard pass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo