"complete the part" — Słownik kolokacji angielskich

complete the part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ część
  1. complete czasownik + part rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I can complete my part of this project here in that time and join you."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo