Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"part" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

part rzeczownik

rzeczownik + part
Kolokacji: 557
body part • auto part • component part • replacement part • metal part • aircraft part • guitar part • engine part • bit part • ...
part + rzeczownik
Kolokacji: 49
part owner • Part I • part time • part way • part company • part series • Part b • parts supplier • ...
part + czasownik
Kolokacji: 248
part consists • Part stems • part contains • part belongs • part lies • part involves • part remains • part falls • part includes • ...
czasownik + part
Kolokacji: 689
take part • form part • encompass parts • spend part • own part • consider part • cover parts • sell part • move parts • lose part • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
8. sell part = sprzedaj część sell part
9. move parts = części ruchu move parts
11. lose part = zgub część lose part
14. feel part = poczuj część feel part
15. pay part = część płacowa pay part
16. part separated = część oddzieliła się part separated
17. produce parts = wyprodukuj części produce parts
18. share part = część akcyjna share part
19. read parts = przeczytane części read parts
21. affect parts = wpłyń na części affect parts
23. see part = zobacz część see part
26. locate in the part = zlokalizuj w części locate in the part
29. keep one's part = trzymać czyjś część keep one's part
30. situate in the part = usytuuj w części situate in the part
32. show parts = części widowiska show parts
33. provide parts = dostarcz części provide parts
34. bring some part = wnieś jakąś część bring some part
35. win as part = wygraj jako część win as part
36. air as part = powietrze jako część air as part
41. bring to parts = przynieś częściom bring to parts
42. come in several parts = wejdź do kilku części come in several parts
44. tell part = powiedz część tell part
45. enter part = wejdź do części enter part
48. put part = położona część put part
49. supply parts = części dostawcze supply parts
50. send part = wyślij część send part
51. visit parts = części wizyty visit parts
52. add as part = dodaj jako część add as part
53. rule parts = części zasady rule parts
55. turn part = część kolei turn part
56. part is reproduced = część jest wykonana reprodukcję part is reproduced
58. donate part = ofiaruj część donate part
59. participate as part = uczestnicz jako część participate as part
60. part is named = część jest nazwana part is named
64. assign as part = beneficjent jako część assign as part
65. explore parts = zbadaj części explore parts
66. flow through the part = przepływ przez część flow through the part
68. settle in parts = uspokój się miejscami settle in parts
69. divide in several parts = podział w kilku częściach divide in several parts
70. apply to parts = zastosuj do części apply to parts
72. explain part = wyjaśnij część explain part
73. re-release as part = ponownie zwolnij jako część re-release as part
74. run through the part = obiegnięty część run through the part
76. take to parts = weź częściom take to parts
77. travel to parts = podróż do części travel to parts
78. allow parts = pozwól częściom allow parts
79. carry parts = nieś części carry parts
81. base in part = podstawa częściowo base in part
82. part is demolished = część jest zburzona part is demolished
83. retain part = zachowaj część retain part
85. compete as part = rywalizuj jako część compete as part
86. take on one's part = przyjmować czyjś część take on one's part
87. combine parts = części kombajnu combine parts
88. part is opened = część jest otwarta part is opened
89. eat part = zjedz część eat part
90. capture part = część zdobycia capture part
91. regard as part = wzgląd jako część regard as part
92. view as part = widok jako część view as part
93. part needed = część potrzebowała part needed
94. perform as part = wykonaj jako część perform as part
95. want no part = nie chciej żadna część want no part
96. deploy as part = rozlokuj jako część deploy as part
97. conduct as part = zachowanie jako część conduct as part
98. administer as part = zarządzaj jako część administer as part
99. follow part = pojedź częścią follow part
100. accept as part = zaakceptuj jako część accept as part
przymiotnik + part
Kolokacji: 600
large part • important part • northern part • southern part • integral part • eastern part • upper part • only part • hard part • spare part • ...
przyimek + part
Kolokacji: 48
including parts • for one's part • on one's part • that part • throughout the part • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.