Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete the transition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ przejście
  1. complete czasownik + transition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    China still has ten years to complete its transition to a market economy.

powered by  eTutor logo