Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"ease the transition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ułatw przejście
  1. ease czasownik + transition rzeczownik
    Silna kolokacja

    The doctor must work with the patient's family and local social services to ease the transition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo