BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ease congestion" — Słownik kolokacji angielskich

ease congestion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeludnienie łatwości
  1. ease czasownik + congestion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Officials said the program should ease congestion in the long term.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo