"ease fears" — Słownik kolokacji angielskich

ease fears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strachy łatwości
  1. ease czasownik + fear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I knew he was just trying to ease my fears.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo