"complete one's training" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś szkolenie
  1. complete czasownik + training rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And of course to help them to complete their training.

powered by  eTutor logo