Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete the job" — Słownik kolokacji angielskich

complete the job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończ pracę
  1. complete czasownik + job rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A computer program was then used to complete the job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo