"complete a Bachelor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ Kawalera
  1. complete czasownik + bachelor rzeczownik
    Silna kolokacja

    He returned to the university in 1892 and completed his Bachelor of Arts degree.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo