BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete the circle" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ koło
  1. complete czasownik + circle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He gave the band a quarter turn more, completing the circle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo