Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's dissertation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś praca pisemna
  1. complete czasownik + dissertation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He completed his dissertation on the links between poetry and historiography.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo