BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete one's journey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś podróż
  1. complete czasownik + journey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The party took five and a half days to complete the journey.

powered by  eTutor logo