"start one's journey" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś podróż
  1. start czasownik + journey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, both will have started their long journey up the learning curve.

powered by  eTutor logo