Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete several days" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletny kilka dni
  1. complete czasownik + day rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film completed 365 days of run in several theatres.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo