BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"day followed" — Słownik kolokacji angielskich

day followed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzień nastąpił
  1. follow czasownik + day rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Or people could work five days, followed by a five-day weekend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo