Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete a degree" — Słownik kolokacji angielskich

complete a degree kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete one's degree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uzupełnij stopień
  1. complete czasownik + degree rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He returned to complete a degree in English after the war.

powered by  eTutor logo