"complete one's degree" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś stopień
  1. complete czasownik + degree rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He returned to complete a degree in English after the war.

Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!