"complete a study" — Słownik kolokacji angielskich

complete a study kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete one's studies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ naukę
  1. complete czasownik + study rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many students were not able to complete their studies and left because of financial or health problems.

powered by  eTutor logo