"study released" — Słownik kolokacji angielskich

study released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka zwolniła
  1. release czasownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All information on the study thus far released has come from Oz.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo