BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"study commissioned" — Słownik kolokacji angielskich

study commissioned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka zamówiła
  1. commission czasownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The board commissioned a second study, which put the cost at $7 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo