"study published" — Słownik kolokacji angielskich

study published kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka wydała
  1. publish czasownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A study published in 1977, showed no effect on blood pressure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo