Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's studies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś nauki
  1. complete czasownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many students were not able to complete their studies and left because of financial or health problems.

powered by  eTutor logo