Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's thesis" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś teza
  1. complete czasownik + thesis rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the end of the second year, students complete the master's thesis.

powered by  eTutor logo