BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"write one's thesis" — Słownik kolokacji angielskich

write one's thesis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś teza
  1. write czasownik + thesis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wrote his thesis on management of the American press.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo